Banner_ads_middle
allin_300x250_v2
300x250_pdm_v1
ໂປຣແກມລ່າສຸດ
thumbnail

EagleGet 2.0.4.25 [Full] One2up ມາແຮງໂປຣແກຣມຊ່ວຍໂຫລດ ລ່າສຸດ Jul2017


ດາວໂຫຼດ


EagleGet 2.0.4.25 [Full] One2up  ມາແຮງໂປຣແກຣມຊ່ວຍໂຫລດ ລ່າສຸດ Jul2017 | 5 MB

Features• Accelerate downloads by using multi-threaded technology.
• Download online videos from popular sites.
• Optimized for HD and HTML5 web videos.
• Built-in Video Sniffer.
• Support MMS, HTTP, HTTPS, FTP and RTSP protocols.
• Support HTTP and SOCKET proxy.
• Batch downloads function.
• Support fully customized User-Agent.
• Automatic refresh expired download address.
• Download files in Chrome, IE, Firefox and Opera with one click.
• Download different file types to separate folders.
• Monitor running and completed tasks with TaskMonitor.
• Built-in download scheduler.
• Supports drag-and-drop to rearrange the priority of downloads.
• Automatic run virus scan after download.
• Convenient task properties panel.
• Detailed connection log for each task.
• Verify integrity of downloaded files.
• Shutdown, hibernate or sleep computer after completing all transfers.
• Built-in speed limiter.
• Silent Mode (or Game Mode) function.
• Import download lists from other download managers.
• Supports multi-language interface (up to 20 languages).


ລະບົບປະຕິບັດການ : Windows XP/ Vista / 7 / Windows 8 and 8.1 / windows 10
ຜູ້ພັດທະນາ : EagleGet
License : Vessoft
ພາສາ : Multilanguage
ຂະໜາດ :  5 MB
ປະເພດໄຟ : EXE
ເວີເຊີນ : 6.28 Build 16
ລະຫັດ : ບໍ່ມີ
ຜູ້ອັບໂຫລດ : ATP
ສະຖານະ : ໃຊ້ງານດີ
ຢາແກ້ໄອ :  ບໍ່ມີ
ວິທີການຕິດຕັ້ງ : ບໍ່ມີ
ປັບປຸງເມື່ອ : 30/07/2017thumbnail

[ໂຫຼດ] GOM Media Player ໂປຣແກມເບີ່ງໜັງ ຟັງເພລງ ຫລີ່ນ DVD ຟຣີ


ດາວໂຫຼດ

[ໂຫຼດ] GOM Media Player ໂປຣແກມເບີ່ງໜັງ ຟັງເພລງ ຫລີ່ນ DVD ຟຣີ | 27 MB

GOM Media Player (ໂປຣແກມເບີ່ງໜັງຟັງເພັງ ຫລີ່ນ DVD) ເປັນແກມ ເບີ່ງໜັງຟັງເພັງ GOM Media Player ໂຕນີ້ນັບວ່າເປັນ ໂປຣແກມເບີ່ງໜັງຟັງເພງ ທີ່ທຸກເຄື່ອງຄວນຈະມີຕິດໄວ້ ຖືກພັນທະນາໂດຍ ບໍລິສັດ ສັນຊາດເກົາຫລີ (Kora) ດ້ວຍໜ້າຕາຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ເນັ້ນຄວາມຮຽບງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ໂປຣແກມ GOM Media Player ເປັນໂປຣແກມເບີ່ງໜັງຟັງເພງ ທີ່ເໝາະກັບທຸກຄົນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກ່ງຄອມພີວເຕີ ກໍສາມາດທີຈະໃຊ້ໂປຣແກມນີ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

ຟາຍວີດີໂອ (Video Format)
 • ຟາຍ FLV
 • ຟາຍ MP4
 • ຟາຍ MPG
 • ຟາຍ TS
 • ຟາຍ AV
 • ຟາຍ DivX
 • ຟາຍ ASX
 • ຟາຍ WMV
 • ຟາຍ M4V
 • ຟາຍ DAT
 • ຟາຍ IFO
 • ຟາຍ VOB
 • ຟາຍ 3GP/3GP2
 • ຟາຍ RM/RMVB
 • ຟາຍ MKV
 • ຟາຍ OGM
 • ຟາຍອື່ນໆ ກໍ່ສາມາດຫລີ່ນໄດ້ຈາກ ໂປຣແກມ Codec ຕົວອື່ນໆ

 • ຟາຍສຽງ (Audio Format)
  • ຟາຍ MP3
  • ຟາຍ M4A
  • ຟາຍ AAC
  • ຟາຍ OGG
  • ຟາຍ FLAC
  • ຟາຍ WAV
 • ຟາຍຊັບໄທເຕີນ (Subtitle Formats)
  • ຟາຍ SMW
  • ຟາຍ SRT
  • ຟາຍ RT
  • ไฟล์ SUB (with IDX)
 • ຟາຍແພຣລີດ (Playlist Formats)
  • ຟາຍ ASX
  • ຟາຍ PLSຊື່:                      GOM Media Player 
ຊື່ຟາຍ:                 GOM Media Player.exe
ຂະໜາດ:              27 MB
ລະບົບປະຕິບັດການ: Windows XP/ Vista / 7 / 8 and 8.1 / Windows 10
ພາສາ:                 Multiple languages
ລິຂະສິດ:              Freeware
ປັບປຸງ:                10/08/17
ພັດທະນາ:            GOM Software

ແພຈຫຼັກ:             http://www.gomlab.com/
thumbnail

[ໂຫຼດ] Ample Sound AGL 2 (WIN-OSX) ເຄື່ອງເລ່ນແທບສາມາດໂຫລດ ແລະ ເລ່ນຮູບແບບຟາຍ Aug2017


ດາວໂຫຼດ

[ໂຫຼດ] Ample Sound AGL 2 (WIN-OSX) ເຄື່ອງເລ່ນແທບສາມາດໂຫລດ ແລະ ເລ່ນຮູບແບບຟາຍ Aug2017 | 32 MB

ເຄື່ອງເລ່ນແທບ:
ເຄື່ອງເລ່ນແທບສາມາດໂຫລດ ແລະ ເລ່ນຮູບແບບຟາຍ tablature ກີຕ້າທີ່ແພຫລາຍໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໂຫລດ, ສະແດງ ແລະ ເລ່ນເພັງໃດໆ ພາຍໃນຟາຍ tablature ໄດ້ເມື່ອໃຊ້ໃນ DAWs ໂປຣແກມເລ່ນແທບຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສົ່ງອອກ tablature ເປັນຟາຍສຽງເຄື່ອງເລ່ນແທບຮອງຮັບທັງການໃຊ້ນີ້ວ, ວົນລູບ, ດອດ, ຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ ໃນສ່ວນທີ່ໂຫລດ articulations ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຮອງຮັບໄດ້ແກ່ Strum, Harmonic ທຳມະຊາດ,  Harmonic ປະດິດ Hammer On/ດືງ Off, Trill, ໂຄ້ງ, Tremolo Bar, Legato ສະໄລ, Slide In, ພາບໜິ່ງ, Vibrato, Tremolo ຫຍີບປາລົມ Mute, Popping, Tapping, Let Ring, Staccato...
Ample Guitar L II aim to bring the Alhambra Luthier Classic Guitar sound to your studio.
Sysem Requirements:
6 GB of free hard disk space.
Windows XP or newer, Pentium 4 or Athlon processor with 2 GB RAM.
Mac OS X 10.7 or higher (we also provide Ample Guitar I for Mac 10.6 users) , Intel-based Mac with 2 GB RAM.
AU, VST, AAX or RTAS host application and professional sound card recommended. Stand-alone version included.
Sampling:
Size: 3.97 GB, 24bit 44.1khz
DFD(Direct from disk)
Multiple Stereo and Mono Modes.
Any chords & any rhythms with real Strum Samples.
Controllable Resonance.
Rich Fingering Noise – more vivid and realistic.
Finger, Pick two Instrument libraries to fit different needs.
Each Cycle & Rhombic Sampling structure – Separate sample cycle for each note and vel layer to improve sample utilization efficiency.
Sustain, Hammer On & Pull Off, Legato Slide, Slide in & out, Palm Mute, Popping, Natural Harmonic, Slide Guitar 10 articulations, Legato at random length & pitch & poly.
Technology:
Capo Logic – Intelligent play according to guitar rules.
Doubling Guitars – different samples at L & R.
CPC(Customized Parameters Control) – any button knob etc can be controlled by MIDI CC or Automation.
Poly Legato.
Slide Smoother.
Combined Articulation – combine 2 articulations via pressing 2 keyswitches at the same time.
Open String First.
Alternate Tuner.
Capo – Transpose without need to modify midi.
Tab Player:
The Tab Player can load and play several prevalent guitar tablature file formats. Users can load, display and playback any specific track inside a tablature file. When used in DAWs, the Tab Player also allows users to export the tablature as an audio file.
The Tab Player supports all the fingering, looping, chords, articulations and other markers in the loaded tablature. Supported articulations articulations include: Strum, Natural Harmonic, Artificial Harmonic, Hammer On/Pull Off, Trill, Bend, Tremolo Bar, Legato Slide, Slide In, Slide Out, Vibrato, Tremolo Picking, Palm Mute, Popping, Tapping, Let Ring, Staccato, Dead Note, Grace Note, Ghost Note, Accentuated Note, Fade In, etc.
As a built-in function, the Tab Player works seamlessly with the Ample Sound instrument engine, which has extremely customized guitar playing logic so as to model a real world guitar being played. The Tab Player can even judge on its own to automatically add some refining articulations when it thinks it is appropriate, such as slapping on strings or body, or other realistic and indispensable noises.
Strumming is an important factor of guitar playing. By taking advantage of the Ample Guitar Strummer engine, the Tab Player can not only mingle different articulations into strumming, but can also alternate between strumming several strings (i.e. multiple notes) simultaneously and strum at a particular string (i.e. one note).
Strummer:
14 Strum notes + 28 ways to play for every chord.
Strum Legato – both Slide and HP can be played while strumming.
Easy Strum Time Control via velocity.
Body Resonance and Mute Depth.
Total and Each Strum time, 4 humanization settings.
Customized Chords in Select or Detect mode.
Chord inversions to Positions.
Strum SEQ with customized rhythm.
Delicate presets with Drag & Drop Support.
Tab Panel Demonstration – Hotel California (11/25/2013)
AGL-My Dream (8/23/2013)
AGL-C# (8/23/2013)
AGL-Preludio En Do Menor (8/23/2013)
AGL-Karma (8/23/2013)
AGL-The Leaf Boat (8/23/2013)
AGL-It Rained All Night (8/23/2013)

ຊື່:                        Ample Sound AGL 
ຊື່ຟາຍ:                   Ample Sound AGL.rar
ຂະໜາດ:               32 MB
ລະບົບປະຕິບັດການ: Windows XP/ Vista / 7 / 8 and 8.1 / Windows 10
ເວີເຊີນ:                   3.1.2 
ພາສາ:                  Multiple languages
ລິຂະສິດ:                Ample Sound AGL
ປັບປຸງ:                  20/08/17
ພັດທະນາ:              Ample Sound AGL
ແພຈຫຼັກ:              http://www.amplesound.net

thumbnail

[ ໂຫຼດ ] Adobe Acrobat DC Pro 2017 Full pdf Aug2017


ດາວໂຫຼດ

[ໂຫຼດ] Adobe Acrobat DC Pro 2017 Full
pdf Aug2017 | 753 MB

Adobe Acrobat Pro DC ຄືໂປຣແກມທີ່ໃຊ້ສ້າງ ແກ້ໄຂ ອ່ານຟາຍ PDF ຊື່ເຊື່ອວ່າເປັນຟາຍຕະກຸນທີ່ຫລາຍໆ ຄົນຮູ້ຈັກກັນຄືຢູ່ ເພາະຖ້າເວົ້າຖືງ Adobe ທຸກໂປຣແກມຂອງເຂົາມີແຕ່ຊັ້ນຍອດທັງນັ້ນ Adobe Acrobat XI ຮວມໄປຖຶງຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ຫລື ເນື້ອຫາພາຍໃນຟາຍໃຫ້ໄວຂື້ນ ໂດຍມີລາຄາສູງເກືອບ 20,000ບາດເລີຍ.

What’s new in Adobe Acrobat DC
• Work on touch-enabled*devices
• Save on ink and toner when printing from your Windows PC
• Store*and share files online with instant access to recently viewed files
• Send and track documents online*
• Recognize text in scans, and then preview and correct suspect errors with a side-by-side view
• Clean up document photos to remove backgrounds and adjust perspective
• Create high-quality PDFs in Microsoft Word for Mac
• Edit PDF text and images with full-page paragraph reflow
• Turn scanned paper documents into instantly editable PDFs
• Add or edit text in a PDF on your iPad
• Reorder, delete, or rotate PDF pages on your iOS or*Android tablet
• Fill, sign, and send forms electronically
• Collect e-signatures from others and track responses in*real time


ຊື່:                      Adobe Acrobat DC Pro 2017 Full 
ຊື່ຟາຍ:                 Adobe Acrobat DC Pro 2017 Full.rar
ຂະໜາດ:              753 MB
ລະບົບປະຕິບັດການ: Windows XP/ Vista / 7 / 8 and 8.1 / Windows 10
ພາສາ:                 Multiple languages
ລິຂະສິດ:              Shareware
ປັບປຸງ:                9/08/17
ພັດທະນາ:            Adobe Systems
ແພຈຫຼັກ:             https://www.microsoft.com/
thumbnail

[ໂຫຼດ] Windows 8.1 pro vl (x86/x64) dvd ຟາຍລ່າສຸດ active ຟາຍ iso


ດາວໂຫຼດ

[ໂຫຼດ] Windows 8.1 pro vl (x86/x64) dvd ຟາຍລ່າສຸດ active ຟາຍ iso |

       Windows 8.1 Pro: ສໍາລັບ Windows 8.1, ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີຈໍານວນຫຼາຍ, ສະຖານທີ່ຈໍານວນຫຼາຍມີການແບ່ງປັນໄຟລ໌, Windows 81, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄຟລ໌ຕົ້ນສະບັບເອກະສານເອກະສານບູລະນາການຖືກເປີດໃຊ້ວຽກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໄຟລ໌ທີ່ສ້າງຈາກໄຟລ໌ມີອາຍຸທີ່ອາດຈະ. ໄຟລ໌ RTM ຫຼືບໍ່, ມັນຈະມາເຖິງຈາກ. MSDN (ມັນບໍ່ມັກທີ່ພວກເຮົາເຮັດແນວໃດມັນໄຟລ໌ເກົ່າ. ຊອກແບ່ງປັນໄຟລ໌ໃຫມ່ຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເວລາຫລາຍຫລັງຈາກການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດ.)

      ດັ່ງນັ້ນໃນມື້ນີ້ພວກເຮົາມີເອກະສານທີ່ໃຊ້ Windows 81 Pro VL ຕົ້ນສະບັບ (ອັງກິດອາເມລິກາ) ເປັນການປັບປຸງຫຼ້າສຸດຈາກ MSDN ການປັບປຸງ 04.03.2014 ກັບ Key Product (ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 100%), ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການທົດສອບວ່າມັນເຮັດວຽກ. 100% ຂອງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນອກຈາກນີ້, ຢ້ຽມຢາມຫນ້ານີ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງທີ່ນີ້.Windows 8.1 ເຊີນລ່າຝັນ

thumbnail

[ໂຫຼດ] Adobe Dreamweaver CC Crack [Full] for MAC ໂຕລ່າສຸດ Aug2017


ດາວໂຫຼດ

[ໂຫຼດ] Adobe Dreamweaver CC Crack [Full] ໂຕລ່າສຸດ Aug2017 | 

Adobe Dreamweaver CC ເປັນເຄື່ອງມືພັດທະນາຊໍແວ. ການພັດທະນາເນື້ອຫາເວັບ ຊ່ວຍພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ໄວຂຶ້ນ. ອິນເຕີເຟຊະຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຊິ່ງລວມທັງເຄື່ອງມືສະແດງຜົນແບບໃຫມ່ແລະມືອາຊີບແລະເຄື່ອງມືສະແດງ CSS. ເຄື່ອງມືດັດແກ້ລະຫັດໃຫ້ທ່ານປະສິດທິຜົນ. ແລະມີ gimmicks ຫຼາຍ. ໃນປັດຈຸບັນ Dreamweaver CC ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກໂດຍກົງຈາກພາຍໃນໂຄງການ. ແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມມາດຕະຖານເວັບໂດຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດໃຫມ່ທັນທີທີ່ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ໄດ້. ມັນລວບລວມໂລກທັງຫມົດທີ່ສ້າງສັນໃຫ້ທ່ານງ່າຍຂຶ້ນເພື່ອພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.thumbnail

[ໂຫຼດ] Coreldraw 12 [Full + Crack] ໂປຣແກມອອກແບບມືອາຊີບ


ດາວໂຫຼດ

[ໂຫຼດ] Coreldraw 12 [Full + Crack] ໂປຣແກມອອກແບບ
ມືອາຊີບ | 210 MB

Corel DRAW 12 ເປັນບັນນາທິການຮູບພາບ vector ທີ່ພັດທະນາແລະຖືກຂາຍໂດຍ Corel Corporation ຂອງ Ottawa, ແຄນາດາ. ມັນກໍ່ແມ່ນຊື່ຂອງ Corel's Graphics Suite.It ກໍ່ແມ່ນຊື່ຂອງ Corel's Graphics Suite, ເຊິ່ງລວບລວມ CorelDraw ກັບບັນນາທິການຮູບພາບ bitmap, Corel PhotoPaint, ແລະໂຄງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບກາຟິກ

 1. Enhanced Hints Docker
 2. Multiple Trays
 3. Search Capability
 4. Trusted designer tool
 5. Best content enrichment
 6. Advanced OpenType Support in Corel Draw
 7. New Custom Build Color Harmonies
 8. Creative Color Shaping toolsHuge toolset to choose from


You’ll find a complete set of tools in CorelDRAW Graphics Suite: CorelDRAW, an intuitive vector-based illustration tool; Corel PHOTO-PAINT, a powerful image editor for all sorts of graphics; Corel PowerTRACE, a bitmap-to-vector converter; Corel CAPTURE, a simple, one-click screen capturing tool; and finally Corel CONNECT, a file browser especially designed to help you manage all your media in the Corel suite, the computer or the local network.Clear, intuitive interface


All the apps in the CorelDRAW Graphics Suite are designed with ease of use in mind. Not only do they feature clear, intuitive interfaces, but they are also thoroughly documented. Though created for professionals, advanced amateurs can also benefit from CorelDRAW Graphics Suite and all its features: clean workspace, customizable menus, and lots of filters and effects.The only thing we missed in CorelDRAW Graphics Suite was better integration between all the apps included in the suite. These days professional designers and photographers seem to choose Adobe products over Corel ones. But CorelDRAW Graphics Suite is undoubtedly a great pack of designing and editing tools that’s well worth a try.

An excellent collection of apps
CorelDRAW Graphics Suite is a excellent collection of apps for professional design, vector illustration and page layout.


ຊື່:                      Coreldraw 12
ຊື່ຟາຍ:                 Coreldraw 12.rar
ຂະໜາດ:              110 MB
ລະບົບປະຕິບັດການ: Windows XP/ Vista / 7 / 8 and 8.1 / Windows 10
ເວີເຊີນ:                  2015  
ພາສາ:                 Multiple languages
ລິຂະສິດ:              Coreldraw 
ປັບປຸງ:                24/08/17
ພັດທະນາ:            Coreldraw 
ແພຈຫຼັກ:             https://www.Coreldraw.com
thumbnail

[ໂຫຼດ] Nero Burning ROM 2015 [Full + Crack] ໂປຣແກມໄລແຜ່ນຍອດຮິດ


ດາວໂຫຼດ

[ໂຫຼດ] Nero Burning ROM 2015 [Full + Crack] ໂປຣແກມໄລແຜ່ນຍອດຮິດ | 86 MB     Nero Burning Rom ເປັນໂປລແກລມຂຽນ CD / DVD ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນມີລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການເຜົາໄຫມ້ CDs / DVDs, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນຫຼືດົນຕີທີ່ເຮົາມັກແລະອື່ນໆ. ບັນທຶກກ່ຽວກັບຊີດີ / ດີວີດີເຊິ່ງສະດວກໃນການເກັບຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຂອງ CD-R ຫຼື CD-RW.

     Nero Burning Rom ມີລະບົບທີ່ປ້ອງກັນແຜ່ນທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເອີ້ນວ່າ "Burn-Proof" ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Burn-Proof. "ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມປອດໄພ", ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຂຽນແຜ່ນທີ່ສົມບູນ. ສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຈໍາເປັນ. ໄດ Aopen ຖືກເອີ້ນວ່າ JustLink, ເປັນຊໍແວປ້ອງກັນລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ. ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກລຽບງ່າຍ. ມັນກໍ່ສາມາດທໍາລາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.ຊື່:                      Nero Burning ROM 2015
ຊື່ຟາຍ:                 NR.Burn.Rom.2015.rar
ຂະໜາດ:              86 MB
ລະບົບປະຕິບັດການ: Windows XP/ Vista / 7 / 8 and 8.1 / Windows 10
ເວີເຊີນ:                  2015  
ພາສາ:                 Multiple languages
ລິຂະສິດ:              Nero 
ປັບປຸງ:                24/08/17
ພັດທະນາ:            Nero 
ແພຈຫຼັກ:             https://www.nero.com

Banner_ads_buttom